I. Informacje ogólne

1.

Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem portalu internetowego, dostępnego pod adresem Dialmah.pl oraz Dialmah.com jest Grzegorz Maciak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NOC Grzegorz Maciak pod adresem ul. Bukowa 11, 05-110 Jabłonna, NIP: 5272231957, REGON: 140289590.

2.

Sytuacje, w których dochodzi do podania danych osobowych przez użytkowników portalu oraz zasady przetwarzania tych danych (zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania) określa niniejszy dokument, który ma na względzie ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002, poz. 101, nr 926 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2013 poz. 1422 tekst jednolity).

3.

Niniejszy dokument zawiera również postanowienia dotyczące polityki cookies („ciasteczek”).

II. Zakres danych zbieranych od użytkowników i sposób ich pozyskiwania

1.

Przetwarzane są dane osobowe użytkownika w związku z rejestracją jego konta w serwisie. Do danych tych zalicza się: imię i nazwisko, login użytkownika, który może być jego pseudonimem, adres e-mail, opcjonalnie: adres, miasto, województwo, kod pocztowy, telefon, adres strony WWW. 

2.

Korzystając z formularza kontaktowego użytkownik podaje swoje imię, nazwisko/firmę, e-mail.

3.

Wszelkie dane osobowe podawane są dobrowolnie przez użytkowników, którzy tym samym akceptują postanowienia niniejszej polityki prywatności.

4.

Do danych, które są automatycznie zbierane przez serwer zalicza się numery IP, które nie są wyświetlane publicznie. Zbierane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw, w tym działanie na szkodę serwisu.

5.

Serwis internetowy Dialmah stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań jego użytkowników. Cookies są danymi informatycznymi zapisywanymi przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może ponownie odczytać. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, co wiązać się może z pewnymi utrudnieniami w korzystaniu z niektórych usług serwisu. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron.

III. Cele, w jakich dane użytkownika są wykorzystywane

1.

Dane użytkowników przetwarzane są w celach takich, jak:

  1. realizacja umowy o świadczenie usług, w tym obsługa usług;
  2. rozpatrzenie reklamacji użytkownika;
  3. udzielenie mailowej odpowiedzi na pytania użytkownika;
  4. wystawienie faktury VAT;

2.

Wgląd do danych użytkownika ma usługodawca, będący administratorem danych osobowych oraz osoby, który uzyskały od niego upoważnienie. 

3.

Osoby trzecie nie mają wglądu w dane osobowe użytkowników serwisu internetowego Dialmah.

4.

Administrator danych osobowych może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności usług dla użytkowników, poprawy ogólnej jakości efektywności usług świadczonych za pośrednictwem serwisu lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

IV. Prawa użytkowników serwisu internetowego Dialmah

1.

Szanując prawo do prywatności użytkowników, właściciel serwisu zabezpiecza ich dane osobowe przez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych, które chronią przed nieuprawnionym przetwarzaniem tych danych, w szczególności przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.

Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.)

3.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

4.

W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, użytkownik ma prawo żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5.

Serwis internetowy Dialmah i aplikacja mobilna zawiera linki (odnośniki), po kliknięciu których użytkownik może zostać przekierowany na strony internetowe innych portali. Proces gromadzenia danych na tych portalach odbywa się poza bezpośrednią kontrolą administratora danych.

6.

W sytuacji, o której mowa w pkt. III ust. 4 polityki prywatności, niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach portalu np. Google Adwards umożliwiają użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.

V. Kontakt z usługodawcą

Wszelkie pytania dotyczące zasad i warunków korzystania z serwisu można kierować na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.